Filhanteraren Dolphin är ett av de mest centrala programmen i den öppna skrivbordsmiljön KDE.

Nu ger däremot huvudutvecklaren av Dolphin upp och kastar in handduken, eftersom han inte längre tror på KDE som en konkurrenskraftig miljö.

"För mig var det viktigt att den skrivbordsmiljö jag använder och utvecklar på skulle kunna konkurrera med de från Microsoft och Apple."

"Som användare hade jag alltid intrycket att jag kunde utföra vanliga uppgifter som läsa epost, bläddra bland musik och bilder, skriva dokument, hålla koll på mina kontakter, min kalender, på ett mer effektivt och trevligare sätt än andra skrivbordsmiljöer", skriver Peter Penz i ett långt blogginlägg.

"Men åtminstonde för mina vanliga uppgifter som användare har det här ändrats de senaste åren. Det är svårt att ge exempel utan att peka finger åt vissa delar i KDE där jag tror att vi inte är längre är konkurrenskraftiga, så det kommer jag inte att göra", fortsätter Peter.

Allt är däremot inte förlorat. Peter tror att en flytt till kommande Qt 5.1 eller 5.2 kommer lägga grunden för de funktioner som krävs för att åter göra KDE till ett vettigt alternativ. Däremot är inte Peter villig att lägga ner den tid och energi som krävs för att porta Dolphin till QtQuick2 eftersom han är voluntör och gör det här på sin fritid.

De nära hundra kommentarerna till inlägget är övervägande positiva där läsarna tackar Peter för hans insatser.

Håller det på att gå utför med KDE?
Just nu
50% 50%