Den trojan som tidigare pekades ut för att ligga bakom de mystiska utskrifterna av meningslösa data visade sig vara helt oskyldig. Symantec har istället konstaterat att masken W32.Printlove är ansvarig.

Under de senaste veckorna har många företag rapporterat att deras skrivare matar ut meningslösa utskrifter på egen hand. Symantec började undersöka saken och den 21 juni uppgav man att de märkliga utskrifterna kunde spåras till trojanen Tojan.Milicenso. Det visade sig alltså vara fel.

W32.Printlove infekterar andra datorer på det lokala nätverket genom att utnyttja en sårbarhet i tjänsten Microsoft Windows Print Spooler. I september 2010 släppte Microsoft en uppdatering som fixar den bristen.

De märkliga utskrifterna kan uppstå när W32.Printlove misslyckas med att infektera en Windows XP-dator med en delad nätverksskrivare. Om datorn är uppdaterad för att stoppa attacker mot Windows Print Spooler skapas en kopia av masken i datorns spool-mapp, och den kopian skrevs sedan per automatik ut på skrivaren.

IDG News