Endast 0,18 procent av datorerna som var uppkopplade mot nätet i juni körde en av förhandsversionerna av Windows 8. Det visar statistik från Net Applications. Om man enbart räknar med de datorer som är utrustade med Windows så landar siffran för Windows 8 på 0,2 procent.

Det kan jämföras med motsvarande mätvärden för Windows 7 som registrerades i juni 2009, fyra månader innan lanseringen. Olika förhandsversioner av Windows 7 fanns då installerade på 0,75 procent av samtliga datorer och 0,8 procent av alla Windowsmaskiner som var uppkopplade.

Även om man tar hänsyn till släppdatumen för de olika förhandsversionerna så hamnar Windows 8 på efterkälken. Skillnaden är emellertid inte lika stor. En titt på mätvärdena en månad efter varje versionssläpp visar att siffrorna för Windows 7 hela tiden var två eller tre gånger högre än för Windows 8.

IDG News