Forskarstudenten Saurav Bandyopadhyay och professor Anantha Chandrakasan har byggt en flexibel och effektiv energiskördare för sensorer. Foto: Justin Knight/MIT
Under en längre tid har forskare vid Massachusetts Institute of Technology arbetat med att ta fram trådlösa och extremt snåla kretsar som alstrar energi från naturligt ljus, vibrationer och värme.

Nu har forskarna som leds av professor Anantha Chandrakasan byggt en krets för sensorer som skördar energi från samtliga tre områden på samma gång för optimerad effektivitet.

- Det stora här är att kretsen effektivt kan kombinera flera energikällor, säger Anantha Chandrakasan som menar att energiskördande nu börjar bli verklighet på allvar.

Två saker gör lösningen extra effektiv: Dels används en innovativ tvåvägsarkitektur för antingen direkt drift eller för drift från ett batteri och dels använder kretsen en enda tidsindelad induktansspole som snabbt växlar mellan energikällorna.

Kretsen breddar även flexibiliteten eftersom alla energikällor inte alltid är tillgängliga samtidigt.


En enda krets kan ta tillvara på den energi som alstras av naturligt ljus, vibrationer och värme.