En förbättrad version av Wifi Direct ska nästa år göra det enklare än någonsin att länka samman trådlösa enheter, lovar Wifi Alliance.

Den trådlösa standarden Wifi Direct låter två enheter kommunicera med varandra trådlöst och är avsedd att användas för att lösa specifika uppgifter så som att skriva ut ett dokument eller överföra en fil.

Standarden som antogs i slutet av 2010 har dock inte fått det genomslag som upphovsmakarna hoppats på.

Dåliga definitioner har gjort det svårt för enheter att fungera ihop på ett bra sätt, vilket lett till huvudvärk för utvecklare då enheter kan hitta varandra utan att lyckas aktivera exempelvis en utskrift eller filöverföring.

Nu ska en särskild grupp inom organisationen Wifi Alliance ta fram nya mjukvarumekanismer som ska göra Wifi Direct-standarden betydligt enklare att använda än tidigare.

I praktiken innebär det att Wifi Direct-användare endast kommer att se de resurser de faktiskt kan använda, i stället för att i dag söka efter andra enheter och försöka upprätta en anslutning.

Arbetet med den förbättrade standarden väntas ta 12-18 månader.