En massiv säkerhetsinsats har lyckats få världens tredje största botnät att sluta skicka skräppost.

Botnätet Grum som beräknas ha legat bakom cirka 18 procent av all skräppost globalt har nu skickat sitt sista mejl, uppger forskningschefen på säkerhetsföretaget Fireeye.

Fireeye har under de senaste dagarna kämpat hårt för att stänga de CnC-servrar som styrt ett nätverk bestående av minst 120 000 så kallade zombiedatorer, vilka pumpat ut cirka 18 miljarder mejl dagligen.

Tidigare i veckan fick säkerhetsforskarna stopp på servrar i Nederländerna och Panama, vilket spamnätet att snabbt styra om trafiken till servrar i Ukraina och Ryssland.

Forskarna hängde dock med i svängarna och lyckades övertyga de lokala hostingföretagen att stänga de sista servrarna som höll botnätet vid liv, vilketblev spiken i kistan för Grum.

- Grum kunde stoppas tack vare insatserna av många individer. Det här samarbetet skickar ett kraftigt meddelande till alla spammare: Sluta skicka spam, skriver Fireeyes säkerhetsforskare Atif Mushtaq i ett blogginlägg.

Botnätet räknades som världens tredje största och förhoppningsvis innebär slutet för Grum att något färre skräpmejl når våra inkorgar.