Windows Azure lagrar nu drygt fyra biljoner objekt åt sina användare.

Molntjänsterna växer så det knakar och Microsoft skriver i ett blogginlägg att deras Azure-moln på ett år nu innehåller fyra gånger fler objekt än för ett år sedan. Det innebär att Windows Azure i skrivande stund rymmer drygt fyra biljoner (10^12) objekt.

Azure hanterar dessutom cirka 270 000 förfrågningar per sekund, något som enligt Microsoft vissa månader nått upp till 880 000 förfrågningar.

Även om det är svårt att jämföra molntjänsterna utifrån hur många objekt de rymmer kan det ändå nämnas att Amazon Web Services i början av juni berättade att deras S3-lagringstjänst då passerat en biljon filer, med drygt 650 000 förfrågningar per sekund.

Sedan i våras fungerar Azure inte bara som plattformstjänst utan också som infrastrukturtjänst, likt Amazons EC2. Även Google erbjuder nuförtiden också en infrastrukturtjänst i Google Compute Engine, som komplement till sin plattformstjänst Google App Engine.


Siffrorna pekar uppåt för Windows Azure. Källa: Microsoft