En töjbar dräkt med mjuka komponenter ska hjälpa soldater orka mer i fält. Bild: Wyss Institute/Harvard University.

Med en intelligent dräkt ska soldater i fält kunna skyddas från att skada sig när de bär tungt under längre sträckor. Dräkten kan även förstärka kroppens sensoriska system med bättre balanssinne genom att producera lågfrekventa vibrationer.

Projektet finansieras av det amerikanska försvarets forskningsdivision Darpa och är del av en större satsning som kallas Warrior Web. Den smarta sensorutrustade dräkten med sin inbyggd kraftkälla för inte helt osökt tankarna till seriekaraktären Iron Man.

Forskarnas dräkt består av flexibla bärbara enheter anslutna till töjbara sensorer som övervakar kroppen på olika sätt utan att vara i vägen. De kroppsnära komponenterna ska bland annat kunna märka när användaren börjar bli utmattad.

På sikt bör tekniken antagligen också nå mer civila användningsområden.