Sammantaget ansvarar produktionen och användandet av it- och telekomprodukter för ungefär två procent av det totala koldioxidutsläppet i världen. I takt med ökade behov av till exempel lagring för molntjänster, ny utrustning, fler slutanvändare och datahallar som poppar upp runt om i världen, ökar både it-relaterade utsläpp och strömförbrukning. Dessutom finns det många saker att ta hänsyn till när man pratar om grön it.

Motstridiga krav
Du som jobbar på it-avdelningen får säkert order om att minska energikostnaderna för företagets it. Det kan dock vara svårt när


Håkan Nordin, författare och konsult.

andra krav går stick i stäv med det gröna tänket. Författaren och konsulten Håkan Nordin har jobbat med miljöfrågor kopplat till affärer i tjugo år. För två år sedan gav han ut boken ”Grön it – från problem till lösning”. Då var det mycket snack men lite verkstad kring grön it, säger han. I dag finns en större kunskap och kompetens, men fortfarande också några bromsklossar.

– Det är ofta stuprören som ställer till det. Det är it och inköp som har kostnaderna medan de som har elräkningen eller förbrukningen har vinsterna. It-avdelningen brukar också vara pressade av budgetnedskärningar och alla andra frågor och uppgifter, vilket gör att grön it hamnar längre ned i prioriteringarna. Därför är det bra om det fattas beslut ovanför stuprören och att kostnader och besparingar blir tydliga för alla.

Pressa leverantören
Grön it kan också handla om att ställa krav på att leverantörerna ska arbeta så miljövänligt som möjligt. Vissa företag har därför profilerat


Håkan Björklund, Sungard.

sig som miljövänner. Ett exempel är Fujitsu som 2007 startade ett miljöinitiativ som man kallar Green Policy Innovation program, med målet att minska miljöpåverkan både i sina produkter och sin interna it-miljö.

En annan leverantör som fokuserat på miljöfrågan är Sungard som bland annat tillhandahåller en serverhall som till hundra procent drivs av vindkraftsel. Sungards svenske regions- och säljchef Håkan Björklund berättar att de märker av ett ökat intresse för miljöfrågorna från sina kunder.

– Vi får definitivt fler frågor kring miljöcertifieringar, även om det inte är så många som har det som krav.

När Sungard valde att bygga sin serverhall så miljövänlig som möjligt var det på grund av ökade kundkrav.

– Många kunder har blivit allt mer intresserade av elkostnaderna för serverhallarna. Vi valde att som ett experiment bygga efter det alternativ som drog minst el. Vi gav vår leverantör helt fria händer. Tanken var att vi tog den initiala kostnaden och att det inte skulle märkas för kunden, säger Håkan Björklund.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Ställer ditt företag "gröna krav" på era tjänsteleverantörer?
Det är inte längre tillåtet att rösta.