Hammarö kommun ligger på en halvö i Vänern, alldeles söder om Karlstad, med 15 000 invånare. Huvudorten heter Skoghall. Kommunen har drygt 1 100 anställda, som kör en typisk uppsättning kommunprogramvara, inklusive Microsoft Office-sviten. Datadriften sker i huvudsakligen i en datorhall i kommunhuset men är delvis också utlagd i molnet. Även skolornas databehandling körs mot den centrala hallen och allt elevdata lagras centralt.

Kommunen har visserligen en katastrofplan för hur driften ska kunna fortsätta efter en katastrof, om än i liten skala, men den hade inte provats.

En kommun är till för sina medborgare och det viktigaste är att dessa kan nå kommunens centrala funktioner och inte bara mötas av tomhet och tystnad i händelse av en katastrof. När datorhallen brinner upp måste man ha alternativ och en noggrann plan.

Hyrs ut för test
Disaster and Recovery Testcenter 1.0, förkortat Dart, är en övningsfacilitet som datorhallsbyggarna Coromatic hyr ut till företag och kommuner som vill pröva sin katastroftålighet. Dart-konceptet har tagits fram i dialog med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Lokaler och maskiner för Dart-övningen tillhandahålls av Compare Testlab i Sätterstrand utanför Karlstad. Den som vill vara med om Dart får om så behövs också hjälp med att ta fram ett scenario, teknisk uppställning av testmiljön (datorer, servrar, telefoner, internetförbindelser), en övningsledning som dokumenterar hela händelsen, lämpliga statister och dessutom en genomgång efteråt för att ta reda på hur det gick.

– I vår övning kom ett klorgasutsläpp från en fiktiv kemteknisk industri drivande in över Skoghall samtidigt som en brand uppstod i kommunhuset. Elden slog ut datorhallen som ligger där och alla kontakter med huset klipptes av. Vi ville öva på vad som hände om vi skulle stå där alldeles allena. Övningen hade givetvis ett mål och det var att få igång internet och telefontrafik så snart som möjligt. Vi ville kunna kommunicera med omvärlden igen via e-post, webb och telefoni, säger Jan-Olof Appel, kommunchef i Hammarö.”Ajajaj, så där säger man inte till en journalist. Anteckna det!” Övningsledningen för Dart granskar alla krisgruppens mått och steg.Kommunhuset i Skoghall som
stod i brand. Låtsades man.

Få igång nöddrift
Avsikten med övningen var inte att försöka återställa driften i kommunhuset i sin helhet, utan att få igång en nöddriftorganisation som kunde ta hand om det mest överhängande.

– Skulle krisen ha fortsatt under längre tid hade vi behövt skaffa nya arbetsplatser åt de kommunanställda, med datorer, infrastruktur och licensierad programvara, men så långt ville vi inte gå denna gång. Vi låtsades i stället att de som arbetade i kommunhuset fick gå hem och fortsätta sitt arbete hemifrån på bästa sätt, säger Jan-Olof Appel.


Jan-Olof Appel, kommunchef i Hammarö och krisgruppens ledare.

Akzo Nobel och Räddningstjänsten var med som kommunicerande parter, medan Atea byggde upp datormiljön åt oss. Dessutom fanns ytterligare fem företag med som observatörer och övningsledare.

– Redan före Dart hade vi en särskild krisplan för var de viktigaste befattningshavarna skulle ta vägen om en katastrof inträffade. Vi skulle samlas på en överenskommen plats och sedan ta oss till en sambandsplats, nämligen Sätterstrand som ligger cirka 7 kilometer bort, dit för övrigt Hammarös data redan i dag säkerhetskopieras.

Kan man enkelt flytta en kommunal telefonväxel?

– Nej, det kan man inte. I stället meddelade vi att vi tillfälligt hade nytt nummer, som gick till en växel hos Karlstads kommun där de tog emot externa samtal och kopplade de samtal som var tillräckligt viktiga vidare till Sätterstrand. I övrigt är det mobiltelefoni som gäller.

– Övningen tog en dag och hela ledningsgruppen, några politiker och en hel del statister var inblandade. Vi var ett trettiotal involverade, dock inga kontorsanställda. Allting började med att jag fick ett samtal klockan 8.00 från Räddningstjänsten om olyckshändelserna. Jag ringde till krisgruppen som tog sig till sambandsplatsen i Sätterstrand, säger Jan-Olof Appel.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning