Ett femtiotal Nokia-utvecklare i Brisbane i Australien får gå när Nokia drar ner ytterligare på sitt engagemang inom det öppna ramverket Qt.

Informationen kommer från ett inlägg på Qt:s utvecklarlista där Lorn Potter skriver att de fått besked om att kontoret ska stängas.

Berörda Qt-projekt är Qt3d, Qtdeclarative, Qtmultimedia, Qtsensors och Qtsystems. En grupp som jobbar med kvalitétstestning berörs också.

Nokia som förvärvade tekniken från Norska Trolltech under 2008 för nära en miljard svenska kronor har på senare år dragit ner engagemanget avsevärt. Istället för att bygga en mobilplattform på Qt har Nokia istället valt att satsa på Windows Phone 7 och Windows Phone 8.

Nokias minskande engagemang är givetvis negativt för Qt-projektet men samtidigt inte avgörande. Projektet har tidigare öppnats upp och gjort det enklare för externa utvecklare att bidra med kod. Koden är också licensierad under LGPL vilket gör det möjligt att använda Qt även i stängda applikationer.

Om allt går enligt planerna kommer Qt 5.0 släppas under innevarande månad.