Säkerhetsföretaget Trend Micro släppte i förra veckan en ny rapport som pekar på att attacker som riktas mot Android-plattformen ökar kraftigt. Under andra kvartalet av 2012 identifierades 25 000 skadliga Android-appar. Det är en ökning med 317 procent jämfört med årets första kvartal. Under perioden kunde även de första effekterna av så kallade botnät för mobila enheter ses. Detta är en helt ny utveckling där Android-malware kan överta kontrollen över din mobil och få den att ingå i ett botnät.

- Den ökade mängden Android-malware visar tydligt att kriminella intresserar sig allt mer för mobila plattformar. Kriminella följer användarna som i allt högre utsträckning använder mobila enheter. Det innebär dessvärre att man som Android-användare behöver visa en viss försiktighet och att inte okritiskt installera applikationer från okända källor, säger Rik Ferguson, säkerhetsexpert på Trend Micro.Rapporten pekar också
på hur cyberbrottslingar allt oftare riktar sig mot enskilda användare och organisationer av alla storlekar i försök att stjäla personlig och finansiell information. Trend Micro uppger att man under andra kvartalet har blockerat 142 miljoner hot riktade specifikt mot mindre verksamheter. Det är en ökning med 27 procent jämfört med antalet hot riktade mot samma mål under det första kvartalet.

“Om fler brottslingar börjar använda tekniken för att utveckla Android-malware innebär det att det blir oerhört svårt för oss säkerhetsexperter att analysera och lösa framtidens mobila säkerhetsutmaningar”, skriver malware-analytikern Weichao Sun i ett blogginlägg.

Trots den våldsamma ökningen av farliga appar inom Android-plattformen hade endast en av fem Android-enheter som Trend Micro undersökt någon form av säkerhetsprogram installerat.