Erik Nordström och Michael Freedman är två av forskarna bakom Serval – ett system som med en enkel justering ska göra internet mer effektivt. Bild: Frank Wojciechowski/Princeton University

Forskare vid Princeton University i USA har utvecklat ett system som utan att göra några drastiska förändringar i internets struktur ändå lovar förbättra nätverken betydligt.

Det öppna källkodsprojektet Serval justerar dagens Service Access Layer med ett nytt namnsystem baserat på tjänster, snarare än dagens lösning som i grunden utvecklats för kommunikation mellan två fasta punkter.

Genom att låta namnen bestämmas av tjänster i stället för fysiska platser blir det bland annat lättare för mobila användare att växla mellan 3g och wifi, eller att använda båda nätverken samtidigt.

Bakom kulisserna kan systemet även göra det enklare för internetaktörerna att flytta trafik mellan servrar utan krångliga eller dyra speciallösningar.

Forskarna har även skapat ett så kallat proof of service-nätverk som visar systemet i prakitken. Serval ska kunna införas gradvis och krockar inte med dagens nätverksstack.