För knappt två veckor sedan var det omöjligt att nå Microsofts molntjänst Azure under cirka två och en halv timme. Microsoft uppger att orsaken var ett konfigurationsfel.

Det låg närmare bestämt i en säkerhetsventil skapad för att sätta stopp för överlappande nätverksfel. Ventilen gör detta genom att sätta ett tak för antalet nätverksanslutningar som enheter kan acceptera.

”Strax innan den här incidenten adderade vi kapacitet till den Västeuropeiska regionen. Detta eftersom efterfrågan hade ökat. Gränsnivån i de tillhörande enheterna justerades däremot inte under valideringsprocessen, och därmed matchade den inte den högre kapaciteten”, skriver chefen för Windows Azure, Mike Neil, i ett blogginlägg.

En plötslig ökad belastning på det aktuella klustret gjorde att säkerhetsventilens maxgräns passerades, och det genererade då ett stort antal varningsmeddelanden till administratörerna.

”Den ökade nätverkstrafiken triggade i sin tur ett antal buggar i klustrets hårvaruenheter vilket gjorde att processorbelastningen ökade till 100 procent”, skriver Mike Neil.

IDG News