Laddad med instrument
Curiosity har två uppsättningar verktyg, dels instrument, dels provtagningssystem. Vi börjar med att gå igenom instrumenten.


En förenklad bild av Curiosity med de viktigaste sensorerna utmärkta. Robotarmen är infälld i viloläge. Notera särskilt avsaknaden av solceller.


På kamerahuvudet överst på masten sitter 7 av marsbilens 17 kameror. Överst syns öppningen till spegelteleskopet för lasern och kameran Chemcam. Mastkamerorna Mastcams båda rektangulära öppningar är olika stora på grund av att kamerorna har olika brännvidd, 100 millimeter till vänster och 34 millimeter till höger. De fyra cirkulära objektiven tillhör två par navigationskameror. Huvudet kan roteras 360 grader och nickas framåt och bakåt. Panoramorna kommer att bli fantastiska.

Mast Camera (Mastcam): Överst på den 2 meter höga kameramasten sitter ett vridbart huvud, som bland annat försetts med två fixfokuskameror med skärpedjup mellan 2 meter och oändligheten i ett stereopar på 24 centimeters avstånd. Kamerorna har samma upplösning, 1 200 gånger 1 200 pixlar, men inte samma brännvidd.


MastCam-34 med 34 millimeters brännvidd, här monterad på transportplattform. Den runda skivan baktill med en liten gyllene likströmsmotor på är filterhjulet, som kan förse kameran med olika smalbandiga färgfilter avsedda för geologiska ändamål.

Mastcam-34 har 34 millimeters brännvidd och bländare 8. Mastcam-100 har 100 millimeters brännvidd och bländare 10, med god skärpa på en kilometers avstånd. Kamerorna har en 8 gigabytes buffert vardera och kan lagra 5 500 bilder, vilket räcker till ett 360 graders bildsvep genom en mängd olika våglängdsfilter.

Kamerorna har rgb-Bayerfilter, men eftersom filtren läcker i infrarött klarar kameran våglängder upp till 1 100 nanometer kortvågigt infrarött.
Här och där på utsidan av Curiosity sitter plattor med färgprover för kalibrering av kamerorna, samt olika kända mineraler, däribland grafit och titan, som instrumenten LIBS och APXS (se nedan) kan kalibreras mot.

Dubbla laserkanoner
Chemistry & Camera (Chemcam) består av två komponenter, lasern LIBS och kameran RMI.
Laser-Induced Breakdown Spectrometer, LIBS, är en laser som kan uppnå en effekttäthet av hela 10 megawatt per kvadratmillimeter på ytan av en sten på 7 meters avstånd. Den joniserar mineralerna på ytan och spektrallinjerna i plasmat betraktas genom ett teleskop och analyseras av sensorer som kan avgöra mängderna av Na, Mg, Al, Si, Ca, K, Ti, Mn, Fe, H, C, O, Li, Sr, Ba, S, N, P, Be, Ni, Zr, Zn, Cu, Rb och Cs.

Analysen är snabb, ett laserskott med efterföljande undersökning tar bara en sekund. Men man kommer att behöva skjuta många skott för att bli säker.
Kameran RMI, Remote Micro-Imager, är avsedd att titta runt omkring området som LIBS analyserar för att kunna se hur stenarna ser ut.

Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS
, är en gammal kompis som funnits med på alla färder sedan Sojourner 1997. Själva sensorn sitter på robotarmen och består av en alfa-strålare med 30 millicurie curium-244 och halvledarsensorer som kan känna återstrålad röntgen från ett mineralprov upp till 25 kiloelektronvolt. Den ska kunna detektera lätta grundämnen, till exempel S, Cl och Br som bildar olika mineralsalter, med en noggrannhet ned till 100 miljondelar. Salter förutsätter att det funnits vatten en gång.

Fakta

Mars Science Laboratory – ”Curiosity”

Avsikt: Att undersöka om landningsplatsen har eller har haft möjligheter till liv, och om så, om någon livsform eller rest av livsform finns kvar i dag.
Längd: 3 meter
Vikt: 900 kilo
Ojämnheter: Klarar 65 cm höga stenar
Daglig körsträcka: Cirka 200 meter

Allmänt om Mars Science Laboratory:
www.nasa.gov/mission_pages/msl

JPL:s vetenskapssajt om MSL:
msl-scicorner.jpl.nasa.gov

Programvaran i MER:
tinytw.se/merbil

Utmärkta artiklar om Phoenix Lander, Exomars och Exomars-fordonet finns på en.wikipedia.org/wiki

Hela 10 sidor om MER-marsbilarna och en unik artikel om svenska ÅAC satellitstyrning finner du i Jörgen Städjes specialtidning Teknikaliteter 1/2012 – finns att beställa i TechWorlds webbshop!