Genom att läsa av hur radiovågor från routrar studsar kan forskare se folks rörelser bakom väggar.

Undrar du vad som händer bakom väggen utan att du själv vill röja dig? Det är något som ett par brittiska forskare vid University Collage London kan hjälpa dig med tack vare en prototypradar som läser av signalerna från närliggande routrar och annan trådlös nätverksutrustning.

När en radiosignal studsar mot ett rörligt objekt förändras dess frekvens, vilket även är känt som dopplereffekten. Det är den förändringen som forskarnas resväskestora enhet kan läsa av helt passivt, utan att själv ge ifrån sig några egna signaler.

Hittills har enheten lyckats känna av en persons plats, riktning och hastighet på andra sidan en 30 centimeter tjock tegelvägg.

På sikt hoppas forskarna kunna öka känsligheten så att även stillasittande personer kan upptäckas genom at läsa av bröstkorgens rörelser vid andning.

När tekniken väl är färdigutvecklad väntas den förstås främst vara till nytta för polis och militär.