Allt fler tjänster köps in av olika enheter utan att det gått genom it-avdelningen, visar en rapport.

Enligt en studie utförd av revisionsfirman Pricewaterhouse Coopers håller mobila enheter och molntjänster på att förändra företagens it-utgifter markant. Detta då allt fler företagsenheter gör inköp utan att gå via it-avdelningen, något som brukar falla under begreppet "shadow it".

- Företagets data är plötsligt inte längre inne i organisationen, säger Chris Curran, teknikstrateg på Pricewaterhouse Coopers.

Revisionsbyråns egna studier bland 500 amerikanska företag visar att 15-30 procent av företagens it-utgifter faller utanför den vanliga it-budgeten – en siffra som dessutom väntas öka ytterligare. Orsakerna till varför enhetscheferna väljer att hoppa över it-avdelningen kan vara på grund av tidsbesparing för snabbare affärer, eller för att de inte är nöjda med de redan etablerade lösningarna.

Risken, menar Chris Curran, är att det kan medföra en hel del dolda utgifter som inte tagits med i de inledande beräkningarna. Utspridda tjänster i företaget som även inkluderar molnbaserad fildelning gör även säkerhetsfrågan central.

Pricewaterhouse Coopers menar därför att det blir allt viktigare för it-chef och ekonomichef att föra en bra dialog som dessutom inkluderar den säkerhetsansvariga.

IDG News