Safir kan enligt forskare fungera betydligt bättre som bas i fiberoptik än kiseldioxid som används i dag. Foto: John Ballato, Clemson University

I över 40 år har kraftigt renat glas (kiseldioxid) använts som bas för optiska fiberkablar med goda resultat. Problem börjar nu uppstå i takt med att datatrafiken ökar och ljuset i fiberkablarna blir allt mer intensivt. Det kan nämligen få atomerna i materialet att börja vibrera och därmed begränsa mängden ljus som kan skickas genom fibern.

Det finns med andra ord ett växande behovet av ett mer tåligt material som kan användas i fiberoptik. En forskargrupp vid Clemson University i South Carolina, USA har nu experimenterat med fibrer av ädelstenen safir med goda resultat.

Safir är skalbart och tål betydligt högre ljusintensitet än glas och ska därför lämpa sig mycket bra för högeffektslösningar.

- Problemet är att kristallstrukturen i safir inte fungerar bra ihop med dagens metoder för att framställa optiska fibrer, säger John Ballato som leder forskarnas arbete.

Forskarna ska nu utföra ytterligare studier av safir samt några andra material som också skulle kunna fungera bra som fiber.