Du känner väl till historien om hur Internet skapades? Militären ville ha ett redundant "nätverk av nätverk" och listade ut hur man kunde åstadkomma detta genom att använda ett nytt protokoll på befintlig nätverksutrustning.

Faktum är att något nästan lika historiskt händer här och nu, återigen med befintlig infrastruktur: mjukvarudefinierade datacenter.

Precis som datorvärlden förändrades när isolerade nätverk blev internet, är på den nu väg att ta ett stort steg framåt mot "datacenter" som byggs upp av hårdvara som kan finnas på flera olika fysiska platser. Denna genomgripande förändring ger oss möjlighet att ansluta, samla och konfigurera datorresurser på ett aldrig tidigare skådat sätt.

En helt virtuell värld

Nyckeln i mjukvarudefinierade datacenter är virtualisering. Nu kan vi virtualisera och skapa pooler av de tre viktigaste komponenterna i datorer: servrar, lagring och nätverk. Samtidigt har vi nått en kritisk massa av förfining i att kunna dela upp och komponera pooler av virtuella resurser.

Den minst mogna tekniken för att möjliggöra mjukvarudefinierade datacenter har varit virtualisering av nätverk. Men flera företag som Arista, Cisco, Microsoft och VMware arbetar hårt för att virtuella nätverk ska kunna provisioneras, förlängas och flyttas inom och mellan fysiska nät lika snabbt och enkelt som vi idag skapar och migrerar virtuella servrar.

Vad innebär det att kunna skapa mjukvarudefinierade datacenter? Tänk om du, baserat på kraven i viktiga tillämpningar, kan flytta lite med musen och kan tillhandahålla ett datacenter för att matcha och konfigurera sammanslagna resurser för att möta dessa krav punkt för punkt. Flera mjukvarudefinierade datacenter kan använda överlappande fysisk infrastruktur, så att varje kund eller gäst kan ha sitt eget virtuella nät med egen autentisering och system för godkännande, utan de begränsningar i tillgänglighet och skalbarhet som finns i konventionella VLAN.

Föränderliga standarder

En tidig användning vid denna typ av mjukvarudefinierad infrastruktur så vi härom veckan, när eBay presenterade sin implementation av Openstack och Niciras Network virtualization platform (NVP).

Men för att nätverksvirtualisering ska ta rejäl fart, måste också standarder slå rot. Det finns idag två konkurrerande standarder för nätverksvirtualisering: VXLAN och NGVRE. Protokollstacken Openflow, som fastställer ett standardiserat gränssnitt för styrning av nätverksväxlar, stöder VXLAN och stöds också av de flesta leverantörer av nätverksutrustning.

En annan viktig pusselbit är Quantum, den framväxande nätverksdelen av öppen källkod-projektet Openstack. Quantum ger en applikationsnivå för utvinning av nätverksresurser och har en api för att koppla in virtuella växlar, till exempel Ciscos Nexus-linje eller Niciras Open Vswitch. I höst kommer den första utgåvan av Openstack att innehålla Quantum samt en förbättrad version av Nova-komponenten.

Det har pratats och skrivits mycket om Openstacks starka framväxt, men det är viktigt att notera att Openstack inte ensamt kan åstadkomma det mjukvarudefinierade datacentret. Det är en förvaltningsram i vilken olika lösningar och plugins spelar en viktig roll, till exempel Red Hats KVM för servervirtualisering eller Niciras NVP för nätverksvirtualisering. Ändå är det ganska tydligt att Openstack kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av mjukvaran definierade datacenter. Den senaste stora leverantören erbjuda stöd är ingen annan än VMware, som sa att det begicks att "föra ytterligare värde och val" för att OpenStack när man förvärvade Nicira, den uppstått som har lett utvecklingen av Quantum.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning