Mjukvarudefiniera "allt"
Är inte "mjukvarudefinierade datacenter" bara ett annat sätt att säga "molnet"? Inte riktigt. Jag tänker på molnet som en marknadsföring term för applikationer, plattformar eller infrastrukturtjänster som interna eller externa kunder köper på efterfrågan genom webbformulär. Mjukvarudefinierade datacenter är den mekanism genom vilken dessa molntjänster kan levereras mest effektivt.

Allteftersom nätverksvirtualisering faller på plats kommer företagen märka av lättnader i nätverkets flaskhals inom virtualisering. Att flytta runt virtuella maskiner har nästan blivit för lätt, men att stuva om i nätverket för att rymma stora förändringar i virtuella servrars belastning har varit hårt kroppsarbete i jämförelse. Det kommer att förändras under de närmaste åren.

Men i det långa loppet, finns det någon som verkligen kan säga var mjukvarudefinierade datacenter kommer att leda? Faktum är att vi bara sett början på mjukvarudefinierade datacenter, eftersom fram tills nu har vi inte haft datorer, lagrings- och nätverkshårdvara med kapacitet att rymma overhead-virtualisering av allt.

Nu har vi det. Snart får vi möjlighet att experimentera iterativt med alla typer av nya datacenter-arkitekturer som korsar offentliga moln och privata infrastrukturer. Precis som ingen på Arpanet under 1970-talet kunde ha förutsett Youtube, kan ingen förutspå var förmågan att fritt tillhandahålla och konfigurera rikliga virtuella resurser kommer att ta oss.

Krönika av: Eric Knorr, InfoWorld
Översättning och bearbetning: Daniel Åhlin

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning