Secure shell är vanligaste metoden för att administrera en Linuxserver och autensieringen sker oftast via lösenord eller certifikat. Nu får du ett mer kraftfullt alternativ för att öka säkerheten ett par snäpp.

Google har utvecklat mjukvaran Google Authenticator som är tvåvägsautensiering för din Linuxserver. Mjukvaran har två komponenter. En serverkomponent du installerar på din Linuxserver och en klient som du installerar på din mobiltelefon.

När du ansluter till din skyddade server slår du först in ditt lösenord och därefter en verifikationskod du plockar fram från applikationen i mobilen.

Skulle problem uppstå har du också ett gäng engångskoder du skulle kunna använda.

Mjukvaran kontaktar inte Googles servrar vid något tillfälle och koden bakom är helt öppen.

En fullständig guide som visar hur du gör hittar du hos howtogeek. Koden hittar du hos Google.