Den skadliga koden, som nyligen upptäckts "i det vilda", kallas antingen Disttrack av McAfee eller Shamoon av Symantec, och forskare säger att det är länge sedan de upptäckte ett malware som går så längt för att verkligen göra någons liv eländigt på detta sätt genom att ta bort personliga filer.

"För tio år sedan vi brukade se rent skadliga hot som detta", skriver Symantec forskare Liam O Murchu. Han säger att det råder en viss osäkerhet kring exakt hur den skadliga koden sprids.

Det handlar om en körbar kod så det kan sannolikt komma som en e-postbilaga som när den öppnas infekterar en sårbar dator - men en sak är säker: Om din dator blir drabbad och du kan inte starta den, så har du ett verkligt problem. Det finns också vissa tecken på att Shamoon kan vara en del av en riktad attack mot företag inom energisektorn.

"Det kan vara svårt att få något att fungera igen", förklarar O Murchu, om vad som händer när en Shamoon-attack sker. Det troliga scenariot för offret är att datorn startar upp, men att alla filer blir raderade, varpå datorn kollapsar in i ett icke-startbart tillstånd. I sådana fall kan det krävas antagligen hjälp av it-personal med erfarenhet av data recovery-tjänster, eller att hårddisken ansluts till en annan dator för att använda den för att komma åt skadade filer, menar O Murchu.

Symantec påpekar dock att de ser vissa strängar i koden som säger att Shamoon möjligtvis inte är något som riktas mot en mycket bred publik. I själva verket tycks den vara byggd för att användas mot specifika mål.

"Det kan riktas mot vissa företag", säger O Murchu. Exempelvis anser Symantec det är möjligt att oljebolagen i energisektorn kan vara ett avsett mål för Shamoon.