Forskare vid Harvard har gjort stora framsteg när det gäller att lagra digital data i dna-sekvenser.

Dna är i teorin ett av de allra tätaste och mest stabila lagringsmedierna som finns, vilket förstås gör att forskare undersöker möjligheterna att även i praktiken använda det för lagring av data.

Nu har ett forskarlag vid Harvard University under ledning av George Church lyckats lagra inte mindre än 5,27 megabit, eller cirka 659 kilobyte i en dna-sekvens. Det är betydligt mer än de 6920 bitar som var det tidigare rekordet från 2010.

Informationen bestod av en e-bok, elva stycken jpg-bilder samt ett program skrivet i javascript.

Varje dna-sträng rymmer 96 bitar och ett särskilt microfluid-chipp kan länka samman informationen i de olika strängarna i rätt ordning, likt hur data lagras i olika sektorer på en hårddisk.

Enligt forskarna kan tekniken rymma inte mindre än cirka 704 terabyte per kubikmillimeter dna, vilket innebär att all digital information människan skapade 2011 får plats på endast fyra kubikmillimeter.

Några nackdelar med tekniken är att lagringen i dagsläget endast kan göras en gång, samt att det tar långt tid att läsa av informationen igen. Exakt hur långsamt det går är dock okänt.