Tidigare versioner av Windows behöver inte aktiveras förrän efter ett visst antal dagar, något som gör det möjligt att testa operativsystemet innan man köper det. I Windows 8 har Microsoft däremot satt stopp för gratistesterna.

Under installationen av Windows 8 är du tvungen att skiva in produktnyckeln på direkten, i annat fall kommer du helt enkelt inte vidare. Consumer Preview och Release Preview har fungerat på samma sätt, men i de fallen har Microsoft erbjudit en allmän produktnyckel för den som vill testa.

När Windows 8 väl är installerat och klart för att köras ansluter det mot Microsofts servrar för att fastställa att nyckeln är korrekt. Därefter aktiveras operativsystemet.

Om Microsoft bedömer att nyckeln är felaktig eller stulen tonas bakgrunden ner och blir svart samtidigt som det visas meddelanden om att operativsystemet är ”oäkta”. Datorn stängs dessutom ner en gång i timmen.

IDG News