Solpaneler kan nu följa solens vandring över himlen på samma sätt som solrosor och andra så kallade heliotropa växter.

Vanligtvis används tidsstyrning och motorer för att solpaneler ska hålla sig riktade rakt mot solen under dess vandring över himlavalvet. Nu finns en betydligt mer energisnål lösning som tar lärdom av hur solrosen och andra blommor i växtriket följer solljuset.

Professor Hongrui Jiang vid Univeristy of Wisconsin-Madison i USA har skapat ett elastiskt flytande kristallmaterial som ändrar form när det blir varmt, vilket möjliggörs tack vare att materialet även innehåller kolnanorör som kan absorbera ljus och bli varma.

Materialet kan fästas på olika sektioner av en solpanel som då kan dra ihop sig och låta solcellerna helt passivt rikta sig mot ljuset. När solen vandrar vidare svalnar sektionerna och andra tar över. Resultatet ska bli en solpanel med tio procent högre effektivitet, helt utan hjälp av några motorer.

Arbetet har presenterats i tidskriften Advanced Functional Materials och nästa steg är att få tekniken att fungera med ännu större solpaneler.