Om du inte levt eremitliv på en öde ö det senaste året har du garanterat stött på html5 på något, förmodligen flera, sätt. En revolution, enligt vissa. Bara ”vanlig” html med lite nya trick i rockärmen, enligt andra. Klart är att de flesta har en åsikt om html5 och vad det ska, och kan, användas till.

Html är något de flesta förknippar med hemsidesnickrande, ett kodspråk för att få olika webbläsare att tolka information på samma sätt.

Enklare, men fler funktioner
Det ursprungliga sättet att arbeta med html har reviderats vid flera tillfällen för att både förenkla anpassning till flera plattformar och lägga till funktioner i kodspråket. Men aldrig förut har en ny html-standard väckt så mycket intresse och lovat så mycket i förväg som övergången till html5.

Brian O´Connor, teknisk chef på Universal Mind, ett företag som designar olika digitala lösningar åt företag som till exempel Sony, Cisco, Verizon och RIM, får med ett citat från företagets blogg illustrera de gigantiska förhoppningar som kokar i branschens html5-gryta:

”Html5 är inte bara en standard – det är en revolution. Populärare än Beatles och Elvis tillsammans. Varje tekniker på planeten pratar om det, och det håller snabbt på att bli en global strategi för mjukvaruföretag som Dell, Salesforce, IBM, Adobe och Microsoft. Vi befinner oss mitt i en teknologisk evolution, inspirerad av det överflöd av enheter och plattformar som du hittar i varje elektronikbutik, och som befrämjas av de grundläggande behoven hos allt fler företag.”

Men att något är hajpat betyder inte att det nödvändigtvis är så bra som alla säger. Att html5 kan hjälpa till att skapa häftiga hemsidor, eller att det kan ersätta Flash-tyngd videohantering på nätet säger inte så mycket om den övriga praktiska nyttan.

– Det är klart att det kan finnas en övertro och en fara i uppfattningen om html5 som ”the silver bullet” och att inte sätta behoven i relation till vad som står till buds, säger Per Ökvist, konsult i Jayways Dotnet-grupp med fokus på webblösningar och webbarkitektur.

Något som ofta lyfts fram som den enskilt största styrkan med html5 är att webbplatser, applikationer och andra lösningar kan göras helt plattformsoberoende. Det har fördelar för många fler än webbdesignern. För it-avdelningen kan html5 till exempel kraftigt minska underhållet av delar av it-infrastrukturen.

Kan hjälpa många
Per Önnemyr är konsult och webbutvecklare på Capgemini. Han tror att html5 kan hjälpa många företag på många sätt.


Per Önnemyr, Capgemini.

– Det första jag tänker på är hanteringen av applikationer på företagets datorer. Att möjliggöra för webbplatser att fungera har inneburit hantering av en eller flera webbläsare som ska packas och distribueras och i många fall innefattar det även insticksmoduler som Silverlight och Flash.

Han pekar på att insticksmodulerna har kommit med nya versioner relativt ofta och att de då måste packas och distribueras igen för att hantera ny funktionalitet och täppa till säkerhetshål. Det kan ta onödigt mycket tid och resurser i anspråk.

– Mycket av det som man tidigare använt dessa moduler till kan man nu göra med html5 och de andra tekniker som ofta nämns tillsammans med html5, vilket gör att hanteringen av modulerna på sikt inte kommer att behövas lika mycket. Jag tror dock att vi pratar om en lång tidsperiod där html5 och insticksmodulerna kommer att leva samtidigt.

Många nya element i html5

Internet har förändrats väldigt mycket sedan html 4.01 blev en standard 1999. I dag är många äldre element överflödiga, oanvända eller används på ett annat sätt än så de var tänkta för.

Html5 kommer med många nya element för en mer avancerad struktur, hantering av formulär och multimedia. Här är några av de viktigaste nya elementen:

<aside> Definierar innehåll utanför sidans innehåll.
<bdi> Isolerar en del av en text som kan form-ateras på ett annat sätt än texten utanför den delen.
<details> Definierar ytterligare information som användaren kan se eller gömma.
<figure> Specificerar fristående innehåll, som till exempel illustrationer, diagram, foton och kodlistor.
<progress> Representerar hur en uppgift
ska utföras.
<section> Definierar en specifik sektion i ett dokument.
<time> Definierar datum och tid.
<audio> Definierar ljudinnehåll.
<video> Definierar videoinnehåll.
<source> Definierar multipla källor för multimedia.
<embed> Definierar en container för en extern applikation eller interaktivt innehåll.
<datalist> Specificerar en lista med fördefinierade val för input-kontroller.

Fakta

 • ajax, asynchronous Javascript and xml: Samlingsnamn för ett antal olika tekniker som kan användas för att bygga applikationer med hög grad av interaktivitet.
 • cross-platform: Programvara, metoder och koncept som kan genomföras och interagera på flera datorplattformar.
 • cross-competence: Att kunna utnyttja kompetenser från specifika områden för andra saker.
 • css, cascade style sheets: Stilmallar för webbsidor. Css3 är den senaste standarden och nämns ofta tillsammans med html5.
 • Flash: Teknik som utvecklats av Adobe och som används till att skapa animationer, spel och så kallade rich internet applications, ria, för webben.
 • html5, hypertext markup language 5: Den senaste standarden för märkspråken html från organisationen World Wide Web Consortium (W3C). Html5 innehåller tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer, både text och bild.
 • native: Mjukvara eller applikation som är utvecklad för ett specifikt system.
 • push-notifiering: Tillåter en app att meddela dig om nya meddelanden eller händelser utan att du behöver öppna programmet ifråga.
 • Silverlight: Tilläggsprogram, utvecklat av Microsoft, till webbläsare för visning av interaktiva webbapplikationer samt mediefiler.
 • websockets: Protokoll som möjliggör mer interaktion mellan en webbläsare och en webbplats, vilket underlättar levande innehåll och skapandet av till exempel realtidsspel.
 • web workers: Ett Javascript som laddas från en html-sida och som körs i bakgrunden, oberoende av andra skript som körs från samma sida.