Fler behöver tjänster
Per Ökvist på Jayway håller med.
– Jag tror att utvecklingen kommer att tvingas gå mot mindre applikationer och moduler, med http som kanalen mellan applikationerna. Det här ökar beroendet av tjänster. Ökad användning av flera applikationer ökar kraven på tjänsternas tillgänglighet och prestanda. Man kan se mobilt användande som en tydlig drivkraft av molnlösningar.


Per Ökvist, Jayway.

Han pekar också på att flera stora aktörer investerar kraftigt i html5, vilket ytterligare kan stärka standardens ställning gentemot andra lösningar.

– Självklart kommer det finnas hål att fylla för insticksmoduler, men dessa kommer starkt begränsa möjligheten att nå ut. Så frågan man ställer sig är om det du utvecklar delar html5-visionen, eller om det har mer vinning av en annan teknik.

Det är viktigt att understryka att html5 inte kan ses som helt färdigt ännu och att det totala plattforms-oberoendet egentligen inte är totalt.

– Vi är inte riktigt framme vid cross-platform, men vi kan redan nu se vinster i cross-competence, alltså möjligheten att använda sin kompetens för fler plattformar. Men när mer av applikationen flyttar närmare klienten är det viktigt att erfarenheter och kompetenser från traditionell systemutveckling beaktas, säger Per Ökvist.

Ny gemensam nämnare
– Jag tror även att vi kommer se ett ökat användande av html5 som ett sätt att skapa native-applikationer på plattformar där html5 är en del av plattformen, något vi ser i Windows 8. Så fort html5 används på det sättet spricker cross-platform-tanken och cross-competence blir den gemensamma nämnaren.

Distributionen av applikationer och moduler påverkas av om html5 är använt för webbläsare eller ses som native av målplattformen.

It-avdelningen b ör se upp
Per Önnemyr menar också att it-avdelningen bör ta html5 i beaktande när man ikläder sig rollen som beställare av till exempel webbar och webbapplikationer.

– Jag tror att man kan kräva mer av sina leverantörer om man vill komma igång. Html5 som sådant är inte fullt standardiserat ännu, men det går att dra nytta av mycket av dess funktionalitet redan i dag. Man bör ställa frågan till leverantören om det som utvecklas görs med html5 och på så sätt är någorlunda säkrat för framtiden.
Skulle så inte vara fallet är det viktigt att man diskuterar varför man väljer en äldre standard.

– Sen får man gå vidare och se om någon av de andra delarna inom specifikationen kan eller ska användas. Kanske någon av de nya mer läsbara html-taggarna.

Men en snabb övergång till html5 kan också ställa till problem och mer arbete för it-avdelningen. Per Önnemyr tar upp ett exempel:
– När användningen av till exempel Flash och Silverlight minskar kommer kraven på it-avdelningen att öka gällande vilken webbläsare som finns tillgänglig för slutanvändarna. Om man kör långa livscykler där man till exempel slår ihop webbläsaren med plattformen i övrigt så kan man få problem.

Han säger också att de nya specifikationerna ändras ständigt och att efterhand som nya versioner av webbläsarna släpps, stöds nya delar av specifikationerna. Därför kan det komma att krävas en betydligt snabbare utrullning av webbläsare än tidigare, och kanske även att man börjar distribuera andra webbläsare än de man haft hittills.

Fakta

 • ajax, asynchronous Javascript and xml: Samlingsnamn för ett antal olika tekniker som kan användas för att bygga applikationer med hög grad av interaktivitet.
 • cross-platform: Programvara, metoder och koncept som kan genomföras och interagera på flera datorplattformar.
 • cross-competence: Att kunna utnyttja kompetenser från specifika områden för andra saker.
 • css, cascade style sheets: Stilmallar för webbsidor. Css3 är den senaste standarden och nämns ofta tillsammans med html5.
 • Flash: Teknik som utvecklats av Adobe och som används till att skapa animationer, spel och så kallade rich internet applications, ria, för webben.
 • html5, hypertext markup language 5: Den senaste standarden för märkspråken html från organisationen World Wide Web Consortium (W3C). Html5 innehåller tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer, både text och bild.
 • native: Mjukvara eller applikation som är utvecklad för ett specifikt system.
 • push-notifiering: Tillåter en app att meddela dig om nya meddelanden eller händelser utan att du behöver öppna programmet ifråga.
 • Silverlight: Tilläggsprogram, utvecklat av Microsoft, till webbläsare för visning av interaktiva webbapplikationer samt mediefiler.
 • websockets: Protokoll som möjliggör mer interaktion mellan en webbläsare och en webbplats, vilket underlättar levande innehåll och skapandet av till exempel realtidsspel.
 • web workers: Ett Javascript som laddas från en html-sida och som körs i bakgrunden, oberoende av andra skript som körs från samma sida.