I takt med att tjänsterna i molnet mognar får småföretagen allt fler nya alternativ. Du kan i ökande grad välja på att antingen köra tjänster lokalt eller externt. I den här artikeln kavlar vi upp ärmarna och arbetar oss igenom några av de vanligaste funktionerna som ditt företag behöver och ser på hur du bäst och enklast kan införa dem i dag – lokalt eller i molnet. Häng med, försök ta ställning och börja planera!

Scenario

Vi tänker oss här ett företag med cirka 30 anställda som har en person som arbetar deltid med it-frågor. De är ute efter en lättskött it- miljö till låg kostnad och vill gärna standardisera på produkter från en stor leverantör, i detta fall Microsoft. Vissa funktioner kan ligga externt om det ger en ekonomisk besparing.

HyperV

Vill du äga din egen hårdvara är det troligt att du använder virtuella servrar. Här rullar en installation av System Center VMM 2012 med två värdservrar registrerade. Vi håller på att skapa en ny vm.

IaaSCSigma

Så här kan iaas i molnet se ut. Här har vi skapat en vm hos leverantören Cloudsigma och håller på att installera Microsofts brandvägg TMG på den.

Virtualisering eller hårdvara


Lokalt: Om ditt företag väljer att äga sin egen hårdvara är det troligt att du vill använda virtualisering för att minska mängden hårdvara att köpa in.

Microsofts virtualiseringssystem Hyper-V Server är gratis och ger många bra funktioner för dynamisk hantering av virtuella maskiner och god feltolerans. Gratisversionen av konkurrerande Citrix Xenserver ger också en hel del funktionalitet, medan VMwares gratisprodukt VMware Hypervisor ger dig minst antal funktioner. Om du däremot är villig att betala en slant är VMwares produkter mycket kompetenta.

Fördelen med att ha egen hårdvara är att du har full kontroll över informationen, men du måste då ha egen eller inhyrd kompetens för att sköta om lagringslösningar, serverhårdvara, kylanläggningar med mera, samt att det tar en hel del lokalyta i anspråk.

I molnet: För att ge maximal flexibilitet att utforma sin egen miljö kanske företaget vill hantera sina egna virtuella servrar, men inte den fysiska hårdvaran som driver dem. I så fall är det en leverantör av en iaas, infrastructure as a service, som du är ute efter.

I det fallet hyr du in dig hos en leverantör där du får rätt att skapa, ta bort och hantera dina egna virtuella servrar, och du sköter konfiguration av operativsystem och applikationer på egen hand. Det finns många iaas-företag, några av de mest kända är Amazon, Rackspace, Cloudsigma och svenska FSData.Med den lokala katalogtjänsten AD kan du i detalj styra
hur dina servrar och klienter ska konfigureras.Det finns olika former av konton i molntjänsterna. Här håller vi på att registrera en ny användare i Office 365. Man kan också synkronisera ett lokalt AD med molnet för att få sömlös inloggning.

Katalogtjänst


Lokalt: Det finns ett antal olika former av katalogtjänster, men den som fungerar bäst i en Windowsmiljö är utan tvekan Active Directory, AD, från Microsoft.

Du bör skapa minst två domänkontrollanter för feltoleransens skull. Om du använder Hyper-V och skapar ett kluster för att få hög tillgänglighet på dina vm:ar, tänk på att skapa minst en fysisk domänkontrollant, annars kan du inte starta klustret. Detta dilemma har Microsoft tack och lov löst i Windows Server 2012 som kommer under hösten.

AD är en stabil och mogen katalogtjänst som är enkel att administrera. Den innehåller funktionen group policy objects, gpo, som gör att du automatiskt kan konfigurera dina servrar och klienter med tusentals olika inställningar, vilket underlättar administrationen.

I molnet: Förutom att köra dina domänkontrollanter via en iaas-tjänst kan du använda ditt Microsoft Live-id som konto för inloggning mot många av Microsofts tjänster. I det kommande operativsystemet Windows 8, som lanseras någon gång under hösten 2012, är det till och med standardinställningen i os:et att logga in med ett konto i Microsofts moln, vilket gör att du kommer åt de olika molntjänsterna utan att behöva logga in i var och en av dem separat. Du kan förstås fortfarande gå med i en domän som vanligt.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

  • AD, Active Directory: Microsofts katalogtjänst som håller information om samtliga användar- och datorkonton som finns i domänen.
  • domänkontrollant: Innehåller en kopia av katalogtjänsten och replikerar förändringar till andra domänkontrollanter i domänen. Förkortas vanligen dc.
  • gpo, group policy object: Funktion i Active Directory som gör att du centralt kan konfigurera servrar och klienter med massor av olika inställningar.
  • hypervisor: Produkt som installeras på hårdvara som gör att du kan köra många virtuella servrar ovanpå denna enda hårdvara. Innehåller ofta funktioner för att flytta en virtuell server mellan hårdvaror under drift.
  • iaas, infrastructure as a service: Tjänst som innebär att man får en vm att fritt arbeta med. Man kan helt fritt välja operativsystem och applikationer.
  • Skydrive: Microsofts tjänst för molnbaserad lagring. Filerna blir automatiskt tillgängliga från olika enheter och operativsystem.
  • vm, virtuell machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.