Med en lokal Exchange-server kan du styra helt själv över till exempel policyer för hur brev får skickas. Med en molnlösning är driften enklare, men du kan inte bestämma lika mycket själv.Office 365 ger dig e-post, Lync och Sharepoint i molnet. Du kan också synkronisera ditt lokala AD med molnet för att slippa flera inloggningar.

E-post


Lokalt: Microsofts produkt för e-posthantering är Exchange 2010. Den är enkel att installera och underhålla och ger goda möjligheter för extern åtkomst av e-post via till exempel webbläsare, telefon (med Activesync) och Outlook Anywhere, en funktion som gör att du kan starta din vanliga Outlook-klient och direkt komma i kontakt med din e-post utan att först behöva etablera en vpn-förbindelse.

I molnet: Det finns massor av olika lösningar och leverantörer av e-post på marknaden, men om du vill ha en enkel och snygg integration mellan din lokala miljö och molnet är Office 365 från Microsoft en produkt att titta närmare på. Den ger dig e-post, samarbetsplattform och fildelning via Sharepoint och Lync för konferensmöjligheter och dessutom licens för senaste versionen av Officepaketet. Allt för en kostnad av cirka 60 kronor per användare och månad.

Fördelen är att du slipper investera i och sköta om underliggande infrastruktur och du kommer enkelt åt informationen bara du har en internetförbindelse.

Nackdelen är att du kan vara underkastad andra länders lagstiftning rörande din information, och du har begränsad kontroll över sekretess och tillgänglighet på dina data.

Om du väljer att ha din egen katalogtjänst kan du synkronisera den med Office 365 för att slippa hantera flera olika konton. Dina användare har direkt åtkomst till tjänsterna utan extra inloggningar, något som brukar vara uppskattat.En lokal filserver ger full frihet att styra vem som får lagra vad på vilken plats. Du kan också ha en lokal Sharepoint-server att lagra dokument på.Det finns olika lösningar för att lagra filer i molnet. Här använder vi Skydrive som ger oss 25 gigabyte gratis lagringsyta i molnet samt möjlighet att redigera dokument i webbläsaren. Med Office 365 kan du lagra dokument i en Sharepoint-lösning.

Filserver


Lokalt: Det traditionella sättet att hantera filtjänster är att skapa en server i din virtualiseringslösning som lagrar dina dokument och hanterar skrivartjänster.

Fördelen med en sådan lösning är att du har full kontroll på informationen. Nackdelen är att du själv måste hantera säkerhetskopiering och betala för lagring för all data, utöver att underhålla själva filservern.

Du kan också relativt enkelt ge dina användare tillgång till filer var de än befinner sig genom att införa funktionen Direct Access, som innebär att en vpn-förbindelse automatiskt etableras från klienten in till företaget så fort klienten kopplas upp mot internet.

Du ska också komma ihåg att en lokal filtjänst kan hanteras mer avancerat, till exempel genom kvothantering, filfilter, kryptering och olika rapportfunktioner.

I molnet: Office 365 innehåller funktioner för att lagra och dela filer via en Sharepoint-baserad lösning.

Det är också möjligt att använda Skydrive, Microsofts lösning för ren fillagring. Klient för Skydrive finns för Windows, Iphone, Android och Mac vilket gör det mycket enkelt att nå filerna oavsett vilken enhet du råkar använda för tillfället.

Windows 8 kommer förstås också att ha integration med Skydrive och gör det enkelt att arbeta med filer direkt från Utforskaren. Du kan också dela filer med medarbetare och göra filer tillgängliga publikt om det skulle vara nödvändigt.

Fakta

  • AD, Active Directory: Microsofts katalogtjänst som håller information om samtliga användar- och datorkonton som finns i domänen.
  • domänkontrollant: Innehåller en kopia av katalogtjänsten och replikerar förändringar till andra domänkontrollanter i domänen. Förkortas vanligen dc.
  • gpo, group policy object: Funktion i Active Directory som gör att du centralt kan konfigurera servrar och klienter med massor av olika inställningar.
  • hypervisor: Produkt som installeras på hårdvara som gör att du kan köra många virtuella servrar ovanpå denna enda hårdvara. Innehåller ofta funktioner för att flytta en virtuell server mellan hårdvaror under drift.
  • iaas, infrastructure as a service: Tjänst som innebär att man får en vm att fritt arbeta med. Man kan helt fritt välja operativsystem och applikationer.
  • Skydrive: Microsofts tjänst för molnbaserad lagring. Filerna blir automatiskt tillgängliga från olika enheter och operativsystem.
  • vm, virtuell machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.