Molntjänsten Intune ger möjlighet att övervaka och konfigurera klienter via molnet oavsett om de är med i domänen eller ej. Här är vi i färd med att skapa en policy för virusskydd.Operations Manager används för att övervaka serverparken. Här ser vi att en server inte mår bra, och upptäcker snabbt att den har ont om ram. Vi får förslag på åtgärder som vi bör vidtaga.

Övervakning


Lokalt: Det traditionella sättet att hantera övervakning av och med Microsofts produkter är att införa System Center Operations Manager, SCOM, där du infogar administrationspaket (management packs) för de olika produkter som du vill övervaka.

Det krävs dock en hel del kunskap för att hantera en SCOM-server och dessutom kan du numera inte köpa produkten separat eftersom Microsoft har gjort om licensvillkoren för System Center – du som betalar får tillgång till samtliga åtta produkter i sviten vara sig du vill eller inte.

Det innebär å andra sidan att du får en mycket komplett och kompetent produktsvit som låter dig övervaka och konfigurera miljön samt skapa automatiserade arbetsflöden på ett sätt som blir svårt eller omöjligt i en molntjänst.

I molnet: Microsoft har i dag två olika produkter för övervakning som molntjänst. Den ena är inriktad på klientövervakning och heter Intune. Den ger möjlighet att genomföra hård- och mjukvaruinventering och du kan utforma policyer för hantering av virusskydd och patchar. Det är också möjligt att hjälpa en användare genom att ta över hans skärm från distans samt hantera distribution och licensiering av programvara.

Den andra produkten heter Advisor och är en tjänst för att övervaka servrar. Advisor baseras på samma agent som SCOM, så molntjänsten har tillgång till en hel del information om dina servrar, men den är i vårt tycke i dagsläget ganska dålig på att sammanställa och presentera informationen.

På sikt kommer däremot Advisor troligen att växa till sig. Den har potential att bli en riktigt bra övervakningsprodukt, om Microsoft bara lägger tillräckligt med energi på att bättre ta hand om den information som faktiskt finns i tjänsten.

TechWorlds slutsats


Sedan många år tillbaka har alternativen för it-drift oftast varit att hantera allt själv eller att lägga ut driften på ett externt företag, alltså outsourcing, via någon form av partnerskap. Det ger fördelen att det går att göra anpassningar för specifika önskemål som ett företag kan ha, men kostnaden kan i vissa fall bli så hög att det är tveksamt om outsourcingen lönar sig.

I dag finns ett nytt alternativ som baseras på publika molntjänster och utvecklingen går rasande snabbt framåt. Microsoft hävdar att de på sikt kommer att lansera nya funktioner i sina serverprodukter först i molntjänsterna och sedan i de produkter som kunder kör lokalt, i sanning en intressant målsättning.
I dag är tjänsterna olika mogna och innan du bestämmer dig så gör du klokt i att genomföra en utvärdering av molntjänsterna för att se om de uppfyller dina krav.

Faktum kvarstår: det börjar bli helt möjligt att skapa en komplett it-miljö utan att ha mer utrustning på kontoret än klienter och det som behövs för att skapa en internetförbindelse, och det endast genom att använda publika molntjänster.

Det är troligt att utvecklingen kommer att accelerera i den riktningen, och ju mindre ditt företag är, desto troligare är det att du inte har tid eller pengar att ha en stor lokal it-miljö. Molnet är ett alternativ, och det redan i dag.

Sida 3 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

  • AD, Active Directory: Microsofts katalogtjänst som håller information om samtliga användar- och datorkonton som finns i domänen.
  • domänkontrollant: Innehåller en kopia av katalogtjänsten och replikerar förändringar till andra domänkontrollanter i domänen. Förkortas vanligen dc.
  • gpo, group policy object: Funktion i Active Directory som gör att du centralt kan konfigurera servrar och klienter med massor av olika inställningar.
  • hypervisor: Produkt som installeras på hårdvara som gör att du kan köra många virtuella servrar ovanpå denna enda hårdvara. Innehåller ofta funktioner för att flytta en virtuell server mellan hårdvaror under drift.
  • iaas, infrastructure as a service: Tjänst som innebär att man får en vm att fritt arbeta med. Man kan helt fritt välja operativsystem och applikationer.
  • Skydrive: Microsofts tjänst för molnbaserad lagring. Filerna blir automatiskt tillgängliga från olika enheter och operativsystem.
  • vm, virtuell machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.