Postinis e-postfunktioner håller slutligen på att ha införlivats helt i Google Apps.

2007 köpte Google Postini och deras arkiverings- och säkerhetsfunktioner för e-post med avsikten att göra Google Apps mer attraktivt för företagsanvändarna. Efter en längre tids arbete med att integrera lösningen med Apps ska Google nu vara klara.

Det innebär i sin tur att det är dags att avveckla existerande Postini-tjänster, något Google nu flaggar för i ett blogginlägg. Google skriver att existerande användare måste flytta över till Apps innan utgången av 2013 för att kunna ha kvar sina funktioner.

Google Message Security och Message Discovery kommer att ersättas av Google Apps for Business och Apps Vault. Den som använder Googles krypteringslösningar ska erbjudas en liknande lösning senare i år. Produkterna som ersätter Postini-tjänsterna kommer inte att vara identiska men i alla fall jämförbara, meddelar Google.

I november kommer Google att börja skicka ut brev till kunderna om hur en övergång kan göras, något som sedan sker under omgångar genom hela 2013.

Integreringsarbetet har även mynnat ut i bättre routnings- och filtreringsfunktioner, något som rullades ut i Google Apps under förra veckan.