Tdls kan hjälpa enheter i ett trådlöst nätverk prata mer direkt med varandra för att avlasta accesspunkten.

Branschorganisationen Wi-fi Alliance vill börja certifiera produkter för tekniken TDLS, tunneled direct link setup, som låter enheter i ett trådlöst nätverk att automatiskt skapa en egen direkt länk mellan varandra efter att först ha pratat med varandra via accesspunkten.

Genom att slopa accesspunkten som mellanhand undviks därmed en potentiell prestandaflaskhals.

Lösningen påminner om Wi-fi Direct men de båda teknikerna ska lämpa sig bra för olika situationer. Wi-fi Direct ska främst låta trådlösa enheter kommunicera utan att ansluta till ett trådlöst nätverk, medan Tdls automatiskt ska förbättra prestanda mellan två enheter i ett trådlöst nätverk. Tekniken fungerar utan att man behöver byta ut existerande routrar eller accesspunkter och produkter kan vara certifierade för både Tdls och Wi-fi Direct.

Tdls baserar sig på ieee 802.11z-standarden och arbetar automatiskt i bakgrunden med att bland annat känna av accesspunktens signalstyrka och avgör själv om en direktlänk ger bättre prestanda eller inte. Hastighet och säkerhetsnivå avgörs utifrån bästa gemensamma nämnare.

Förutom att fungera för strömmande media kan tekniken förstås även användas för att snabba på filöverföringar, utskrifter och säkerhetskopiering.