Igår startade VMworld och VMware annonserade där många nyheter i sin kärnprodukt Vsphere som nu släpps i version 5.1. VMWare har fått utstå en hel del kritik för sin licensmodell som idag innebär att man måste köpa fler licenser ju mer virtuellt ram som tilldelas dina VM. Detta görs om i grunden och du betalar i 5.1 endast för antal fysiska cpu i värdservern, och inte för vram eller antal kärnor.

På den tekniska sidan av saken händer det också saker. Du kan nu skapa VM med 64 virtuella cpu och du kan flytta VM under full drift mellan värdservrar utan någon delad lagring. Vsphere 5.1 innehåller också inbyggd replikering av VM till andra värdservrar för att underlätta hantering av katastrofscenarier. Dagens produkt för hantering av image-backuper ersätts med en ny produkt som heter vSphere Data Protection. vShield Endpoint inkluderas också numera i Vsphere-licensen.

På nätverkssidan finns också nyheter. En dvSwitch kan numera vara ansluten till upp till 500 värdservrar och du kan exportera och importera konfiguration av en dvSwitch separat. En ny funktion med namnet vCloud Networking and Security innebär att du utan att använda vlan kan låta många VM befinna sig på samma fysiska nätverk utan att de kan se varandra. Den här formen av nätverksisolering använder sig av protokollet VXLAN.

Det är ingen tvekan om att förändringarna i vSphere 5.1 är influerade av de funktioner som Microsoft erbjuder i Hyper-V 3.0. VMware befinner sig just nu i vad som troligen är en ovan situation där de för första gången måste jaga ikapp Microsoft och får troligen mindre tid över för egen innovation eftersom vi just nu mest ser att VMware inför funktioner som Hyper-V redan har. Kampen om virtualiseringskunderna är nu stenhård och det ska bli mycket intressant att följa fighten mellan de båda jättarna den närmsta tiden. Hyper-V börjar bli en mogen produkt men VMware har en oerhört stor installerad bas och om företaget fortsätter att utveckla vSphere kan försprånget kanske bibehållas? Vi bevakar kampen och håller Er fortlöpande uppdaterade.