När ett företag finns på flera platser i samma land, eller i flera länder, krävs det säker datakommunikation mellan de olika kontoren. En stor utmaning för it-avdelningar på större företag är att leverera säkra anslutningar mellan varje kontor utan att det innebär kompromisser för säkerhet, prestanda och hur användarna kan utföra sitt dagliga arbete.

Med den nya versionen av Halon Security Router vill Halon göra det enklare att arbeta med versionshantering av brandväggskonfigurationer. Precis som en vanlig versionshanterare för exempelvis mjukvaruutveckling så kan flera administratörer ladda upp nya konfigurationer för utvärdering och kontroll innan konfigurationen läggs ut i drift.

Halon Securitys Security Router-familj består av ett gemensamt operativsystem som erbjuds på tre olika plattformar. Plattformarna med hårdvarulösning, mjukvarulösning och fristående lösning ger företag och organisationer möjlighet att välja exakt den lösning som passar deras driftmiljö allra bäst.