Nätneutralitet
Nätneutralitet ska förhindra telekombolag och internetleverantörer att kontrollera informationsflödet över Internet, och att viss trafik får högre prioritet. Specifikt skulle nätneutralitet förhindra begränsningar av innehåll, webbplatser, plattformar, typ av utrustning som kan anslutas och former för kommunikation. Några länder har redan lagstiftat om detta. Hur tänker Sverige?

Svar: Regeringens uppfattning är att politiker varken ska bestämma vilka tjänster som ska finnas på marknaden, eller priserna för dessa. Politikernas roll är inte att bestämma affärsmodeller på marknaden. Däremot är det regeringens uppgift att se till att förutsättningarna på marknaden är gynnsamma för ett antal olika samhällsintressen.

Ledordet för mig är att konsumenten alltid ska ha en reell valmöjlighet. Vill man ha obegränsad tillgång till alla är det rimligt att ett sådant abonnemang kostar mer än ett abonnemang med färre tjänster. För omvänt gäller ju också att den som inte vill ha till exempel tjänsten ip-telefoni inte ska behöva betala för det.

För att kunna välja måste man också ha bra information. Information om begränsningar i tjänster ska därför inte kunna döljas i det finstilta. Därför har vi skärpt lagen och konsumenternas rätt till enkel och fullständig information.

Internetcensur

Är det rätt att censurera internet? Alls? Hur var det nu med barnporr? Och vem ska i så fall bestämma var gränsen går för vad som ska censureras och inte?

Svar: Huvudprincipen måste vara att det som är lagligt och olagligt måste vara detsamma offline som online. Ansvaret för att se till så att lagar och regler följs ligger hos rättsväsendet.

Barnpornografi är illegalt och därför gör vi när det gäller barnpornografi avsteg från ett fullständigt fritt informationsflöde. Avseende barnpornografi så tar polisen, med hjälp av den internationella organisationen ECPAT, fram en lista på sajter som innehåller illegalt material. Denna lista distribueras sedan till internetoperatörerna som på frivillig väg kan blockera dessa sajter.

Det är viktigt att det inte är operatören som själv ska sitta och bestämma och granska vilka sajter som innehåller barnpornografi, lika lite som de ska granska eller blockera innehållet i trafiken för andra ändamål.

Det systemet har dock också vissa svagheter; som bland annat transparensen kring hur listan tas fram, vad som händer om en sajt felaktigt hamnar på listan och man vill överklaga detta. Processen är alltså inte oproblematisk, men den är det verktyg vi har för att minska spridningen av barnpornografi.