Försäljningen av Linux-servrar har ökat kraftigt det senaste året. Det framgår av analysföretaget IDC:s årliga rapport om intäkterna på den globala servermarknaden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Linuxservrar stod vid årsskiftet för 18,4 procent av intäkterna på servermarknaden, vilket var en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Upp 16 procent
Trenden fortsatte ännu starkare under det första kvartalet 2012 och intäkterna ökade med ytterligare 16 procentenheter, trots att servermarknadens totala intäkter minskade.

I skrivande stund står Linux för 20,7 procent av de totala intäkterna. Den totala marknadsandelen för Linux lär dock vara större eftersom distributioner som är gratis inte finns med i statistiken. Eftersom det också är svårt att mäta hur många som byter operativsystem till Linux på sina befintliga servrar, eller när detta sker, så är IDC:s undersökning helt fokuserad på själva försäljningen av servrar med Linux.

Bland förlorarna hittar vi Microsoft. Windows tappade 1,5 procentenheter på serversidan under 2011 men hämtade upp lite i början av 2012, och håller fortfarande sitt grepp om över hälften av marknaden.

Största förloraren
Den största förloraren är dock Unix. Totalt minskade intäkterna för Unix-servrar med 10,7 procent under 2011, vilket innebär att i princip alla stora Unix-aktörer fick se en kraftigt minskad försäljning. IBM var ganska ensamma om att öka sina Unix-intäkter, man gick upp 2,5 procent. Unix står i nuläget för lite drygt 18 procent av intäkterna och har alltså passerats av Linux.


Magnus Svensson, Red Hat

Unix står stilla
Magnus Svensson är Nordenchef för Linux-distributören Red Hat. Han menar att Linux utvecklats i väldigt snabbt takt de senaste åren.

– Linux utvecklas ständigt med mer och mer funktionalitet medan Unix rör sig betydligt långsammare.

Ekonomin spelar givetvis en stor roll när företag fattar beslut om vilket system de ska köra på sina servrar. För företag som länge kört god och x86-baserad hårdvara är mycket attraktiv ur kundperspektiv. Många Unix-kunder kan med en rimlig insats migrera applikationer till en Linux-plattform. Dessutom kan deras personal lätt skolas om till Linux-specialister, säger Magnus Svensson.

På HP, som är en av världens ledande serverleverantörer, ser man också en ökad efterfrågan på Linux.


Magnus Wetterberg, HP.

1 av 3 servrar Linux
– Linux blir allt populärare. I dag är 33 procent av de operativsystem som levereras med våra x86-servrar någon form av Linux-distribution. För bara några år sedan var den andelen ungefär 20 procent, säger Magnus Wetterberg, marknadschef på HP.

Han pekar på ytterligare en trend som gör att Linux växer snabbt och blir allt attraktivare:
– X86-maskinerna har blivit väldigt kraftfulla. Lasten som de klarar av i dag gör att en enda x86-server kan ersätta flera gamla servrar. Med hjälp av virtualisering kan en ny server i princip ersätta 25 gamla. Det gör att efterfrågan på större maskiner också minskat.

80 procent vill ha mer Linux

Om du kan Linux kommer du knappast ha problem att få jobb i framtiden. Enligt undersökningen ”Linux Adoption Trends 2012: A Survey of Enterprise End Users” som Linux Foundation gjort bland världens största företag som i någon utsträckning använder Linux på sina servrar, säger 80 procent av företagen att de lagt till Linux-servrar under det senaste året och planerar ytterligare under det kommande året.

Lika många planerar för att lägg­a till fler Linux-servrar under de kommande fem åren, medan endast 21,7 procent av de tillfrågade planerar en ökning av Windows-servrar. 80 procent av de svarande företagen säger också att de prioriterar att hitta Linux-proffs att anställa.

Mer än 75 procent av de tillfrågade uttryckte oro över utmaningen det som kallas big data. Nästan 72 procent hoppas dock kunna möta den genom att använda Linux, medan endast 35,9 procent sade samma sak för Windows.

Linux-användarna uppger också att de ser färre hinder för operativsystemets framgång än tidigare. Endast 12,2 procent uppgav tekniska frågor som ett hinder, vilket är en kraftig nedgång från 20,3 procent 2010. ”Ledningens inställning” var det vanligaste Linuxsvaret på vad som hindrar Linux framgång, det nämndes av 39,6 procent. Det är dock 22 procent färre jämfört med för ett år sedan, säger Linux Foundation.

Undersökningsresultaten baseras på svar från 428 it-proffs från organisationer med över 500 miljoner dollar i årliga intäkter eller som har fler än 500 anställda. Totalt 41,6 procent kom från USA och Kanada, medan 27,1 procent huserar i Europa och 15,2 procent kom från Asien.