Qt är ett öppet ramverk som har sitt ursprung i Norge. Mjukvaran köptes sedmera upp av Nokia som tänkte använda Qt i sina smarta mobiler.

När Nokia bytte vd betydde det slutet på Qt-spåret. Istället väljer Nokia att satsa på Windows Mobile.

De ändrade prioriteringarna har lett till att ett stort antal Qt-utvecklare nu sägs upp över hela världen och att resuserna därmed krypter drastiskt.

Företaget som förvärvat tekniken, Digia, kommer behålla en del av kärntruppen men långtifrån alla.

Just som flera utvecklare får gå släpper Qt-projektet första betan av version 5.0 av Qt. Qt 5.0 innehåller flera nyheter, bland annat ett betydligt renare programmeringsgränssnitt.

Skarpa versionen av Qt 5.0 ska komma i november. Mer information om qt hittar du på http://qt-project.org/