Datainspektionen har under ett drygt år granskat molntjänster. Vid granskningen pekade man i ett tidigt skede på brister hos molntjänsterna som gjorde att man riskerade att bryta mot personuppgiftslagen. Bland annat slog inspektionen ner på Google Apps som användes av Salems kommun och Windows Azure som användes av företaget Brevo.

Godkännandet av Azure som molntjänst är det första i sitt slag i Sverige. Datainspektionen har pekat på ett antal kriterier angående säkerhet och ansvar som leverantören måste uppfylla för att hanteringen av personuppgifter ska vara i enlighet med lagen.En avgörande funktionalitet för godkännandet av Azure är tillgången till Microsoft Trust Center, som ger användarna insyn i hur Microsoft behandlar personuppgifter och säkerheten, inklusive underleverantörer.

- Datainspektionens förelägganden tolkades av många som ett hinder mot att lagra personuppgifter i molnet och flera myndigheter och organisationer har därför tvekat till att modernisera sin IT i väntan på en slutlig bedömning från Datainspektionen. Datainspektionens godkännande verifierar Microsofts arbete med öppenhet och transparens kring våra molntjänster, säger Microsofts teknikchef Daniel Akenine.