Innan Novell såldes till Attachmate var det driv i öppna projektet för Dotnet, Mono. Projektet hade sin glansperiod under åren 2004 till 2005 då över tiotusen kodincheckningar skedde.

Nu har antalet incheckningar mer än halverats. Förra året skedde 3789 incheckningar och hitills i år har vi sett 2124 incheckningar, det rapporterar nättidskriften Phoronix.

Samtidigt har vi sett tendensen att Linuxdistributionerna gör sig av med sitt Mono-beroende och förbereder sig på en framtid helt utan ramverket.

Mono-projektets frontfigur, Miguel de Icaza, har gått vidare och driver egna bolaget Xamarin där de fokuserar sig på öppet Dotnet på mobila enheter.

Miguel de Icaza som varit en framstående bidragsgivare till Mono har petats från tronen som mest aktiva utvecklare. Idag är det Nokia-utvecklaren Zoltan Varga som leder den ligan med 8966 incheckningar. Miguel de Icaza kommer däremot på en hedrande andraplats med 6594 incheckningar och tredjeplatsen innehas av utvecklaren Atsushi Eno med 6286 incheckningar.

Även om utvecklingen håller på att stanna av så innebär det inte att Mono blivit sämre på något sätt, snarare tvärtom. Antalet filer och kodrader ökar stadigt och ramverket blir mer och mer komplett.