För att klara av ökandet av IOS-enheter som försöker använda Apples Bonjour discovery protocol på företagsnätverk meddelade Cisco nyligen att de utvecklar en Bonjour gateway för sina lan-styrenheter.

Företaget besvarade uppföljande frågor om produkten efter ett webbseminarium för it-proffs.

Beteendet hos Apple-produkter på företagsnätverk är en brådskande fråga för många it-koncerner. Efter den ökande användningen av Iphone och nu även Ipad, har de flesta amerikanska företag blivit Apple-kunder i en utsträckning som aldrig tidigare kunnat tänkas. Dessa enheter använder Bonjour, vilket är Apples implementering av ”zero configuration networking” eller ”zeroconf”. Bonjour sätter automatiskt och snabbt upp ett ip-nätverk utan att behöva ställa in tjänster såsom dhcp, dns och Dns service directory.

Apple-enheter använder alltså Bonjour för att bland annat upptäcka och ansluta till varandra, ansluta till skrivare som kör Apples Airprint och med andra enheter som till exempel kör Apple TV.

Ciscos nya kod kommer att omvandla sina wlan-styrenheten till en Bonjour gateway och koppla detta med policybaserad slutanvändarprivilegier. För användarna innebär detta att Apple-kunder kommer att kunna hitta och komma åt nätverksanslutna AirPrint-skrivare, Apple TV och liknande.

Efter Ciscos webbseminarium fick åhörarna tillfälle att ställa ett antal frågor om Ciscos implementering. Här är några av frågorna med tillhörande svar.

Webbseminariumets demo visade trådlösa klienter men verkade inte ta upp trådbundna klienter, såsom trådbunden Apple TV. Kommer Ciscos gateway även att hantera trådbundna Bonjour-enheter?

Ciscos svar:
Bonjour Service Directory kommer att söka efter enheter på både den trådlösa och trådbundna sidan av nätverket. Till exempel när en användare på den trådlösa sidan av nätverket efterfrågar ”Airplay”-tjänster kommer styrenheter skicka ut Apple TV på det trådbundna och även det trådlösa nätverket.

Cisco nämnde att de kommer att använda filtrering för att bestämma vilka klienter som kan se vilka tjänster. Vad kommer Cisco att använda för att filtrera Bonjour-förfrågningar?

Ciscos svar:
Filtreringarna sker via:
- WLAN/SSID
- VLAN eller AP Group
- Interface Group

En Bonjour-tjänst policy kan bli skapad och tillämpad på vilken som helst av ovanstående kriterier.

Fungerar roaming med Gatewayen, och i så fall – hur?

Ciscos svar:
Ja, Layer 3 roaming mellan styrenheter garanterar användarna som rör sig bland olika åtkomstpunkter att de fortsätter att se enheter som de såg på den första styrenheten.

Hur exakt kan ni vara angående releasen av betaversionen av Gateway?

Ciscos svar:
Beta för v7.4 versionen kommer att finnas tillgänglig i oktober eller november i år 2012.