Tidigare har det ryktats att Microsoft ska lägga ner Forefront Threat Management Gateway. Det har nu visat sig att merparten av mjukvarorna i Forefront-serien ska gå i graven redan den 1 december i år. Här är produkterna som försvinner:

Forefront Threat Management Gateway
Forefront Protection 2010 for Exchange Server
Forefront Protection 2010 for SharePoint
Forefront Security for Office Communications Server
Forefront Threat Management Gateway Web Protection Services

Microsoft uppger även att man byter namn på Forefront Online Protection for Exchange till Exchange Online Protection. Mjukvaran ingår som en del i Office 365-paketet med molntjänster och är tämligen okänd.

De enda mjukvarorna i familjen som får leva vidare är Forefront Unified Access Gateway och Forefront Identity Manager. Det som tidigare hette Forefront Endpoint Security kommer att integreras i System Center 2012.