64 stycken Raspberry Pi-datorer utgör superdatorn Iridis-Pi, som byggts av bland annat professor Simon Cox och sonen James. Bild: Simon Cox

Professor Simon Cox vid University of Southampton i Storbritannien är en av många forskare som intresserat sig för den billiga Raspberry Pi-datorn.

- Så snart vi lyckades samla ihop tillräckligt många Raspberry Pi-datorer ville vi se om det gick att koppla ihop dem till en superdator, förklarar Simon Cox.

Hans team utrustade 64 stycken Raspberry Pi-system med var sitt sd-minneskort på 16 gigabyte och kopplade därefter ihop dem i ett kluster via ett par ethernetswitchar. Borträknat switcharna kostade utrustningen strax över 26 000 kronor.

Mjukvaran som driver hela klustret bygger på Debian Wheezy, en fri implementering av Message Passing Interface för att sköta kommunikationen via switcharna samt Python-utvecklad kod för parallella beräkningsjobb.

Simon Cox anlitade även den sexårige sonen James, vars Lego-expertis kom väl till pass för att ordna datorerna i prydliga rack. James ska även under sommaren lärt sig Raspberry Pi-programmering via Python och Scratch.

Iridis-Pi, döpt efter det egna universitetets betydligt större superdator, fick naturligtvis som första uppgift att beräkna Pi.

Avsikten med det billiga systemet var även att inspirera studenter på universitetet till att ta sig an avancerade datavetenskapliga problem. Exakt hur kraftfull superdatorn är jämfört med mer traditionella superdatorer framgår dock inte.

Forskarna har även dokumenterat arbetet i en grundlig steg-för-steg-guide, för den som vill experimentera själv.


Två av de 64 legoinbyggda Raspberry-Pi-datorerna som utgör Iridis-Pi. Bild: Simon Cox