Webrtc står fast vid sina tidigare beslut och därmed får Microsofts föreslagna ändringar vänta till framtida versioner av webbtelefonistandarden.

Under mer än ett års tid har ett antal företag och organisationer samarbetat för att ta fram en W3C-standard för videotelefoni direkt i webbläsaren utan några tillägg. Bland aktörerna finns exempelvis Cisco, Ericsson, Google och Mozilla.

När Microsoft gick med för cirka två månader sedan tog det bara några veckor innan de lade fram ett eget förslag som i grunden skulle förändra flera saker som redan slagits fast.

Bland annat skulle fler parametrar kunna förändras för enklare användning av existerande voip-hårdvara och mobiler bakom brandväggar, liksom stöd för Skype. Den ökade flexibiliteten skulle dock göra det betydligt svårare för oerfarna utvecklare att implementera standarden.

Nu rapporterar Elektroniktidningen att Webrtc-medlemmarna röstat i frågan. 22 av 26 röster ratar Microsofts förslag helt – många med hänvisning till att det kraftigt skulle försena införandet av en standard.

Standardgruppens ordföranden har dock sagt att Microsofts förslag kan få vänta till en senare version av Webrtc.