Med ett smart sensorsystem får påminnelser om nya meddelanden eller omstart vackert vänta till dess att du tar en paus i skrivandet.

Visst finns det tillfällen när det är bra att ett program säger att du har nya mejl eller viktiga uppdateringar som väntar, men ibland kan det sätta stopp för ett extra kreativt arbetspass.

Därför har forskare vid Graduate University for Advanced Studies i Japan utvecklat en lösning som känner av när du är upptagen och därmed hindrar datorn från att störa dig i onödan.

Systemet består av en tryckkänslig matta som placeras under datorns tangentbord och som kan känna av hur aktiv användaren är. Är du fullt upptagen med att skriva kommer du därmed inte att se eller höra några meddelanden.

Vid tester har systemet efter en kort inlärningsperiod i åtta fall av tio lärt sig när det är lämpligt att släppa igenom meddelanden.

Med en vidareutvecklad lösning hoppas forskarna även fånga upp andra aktiviteter så som att läsa, men exakt hur det ska ske är ännu oklart. Egentligen bör skrivaktivitet enkelt kunna mätas via mjukvara, men det är oklart om hårdvaran tillför andra fördelar eller ej.