I Usa har varje företag av rang ett batteri med patent och en hord advokater som agerar brandvägg då det behövs.

Brandväggen fick Red Hat nytta av när de stämdes av lagringsföretaget Twin Peaks för intrång på deras patent 7,418,439 som handlar om lagring.

Red Hat svarar med att patentet inte är giltigt eftersom det inte lever upp till ställda krav på ett patent.

Dessutom svarar Red Hat med att själva stämma Twin Peaks för brott mot gpl, där Red Hat hävdar att Twin Peaks använt sig av gpl-kod utan att göra förändringarna i koden tillgängliga för kunderna.

Nu har Red Hat skickat in en ansökan om att Twin Peaks patent ska ogiligförklaras, och de har också begärt skadesånd för att Twin Peaks gjort intrång i Red Hats gpl-kod.