Från och med Fedora 18 blir det enklare att administrera den inbyggda brandväggen.

Istället för att helt starta om brandväggen varje gång du utför en ändring i brandväggsreglerna kommer regelverket att laddas dynamiskt, utan att tjänsten måste startas om.

Förbättringen innebär bland annat att du kan gå in och peta i inställningarna utan att sabotera startade vpn-förbindelser, ssh-förbindelser eller andra nätverksanlutningar.

Tjänsten firewalld är mjukvaran som gör det möjligt. Ett grafiskt gränssnitt gör det också enkelt att se vilka tjänster på den lokala datorn som är åtkommliga från nätverket.

Firewalld utrustas också med ett kommandoradsbaserat verktyg, firewall-cmd, och en applet firewall-applet. Det mesta är gjort och finns med i den nysläppta alfan av Fedora 18.

Länk till Fedora 18 alfa hittar du i vår artikel "Fedora 18 alfa utmanar Active Directory".