Datacentrens energiförbrukning är ett dystert kapitel konstaterar New York Times. Endast Google och Facebook verkar skilja sig från mängden.

Tidningen New York Times har gått på djupet bland de amerikanska datacentren och slagit fast att de inte bara slösar enorma mängder energi - många är dessutom oerhört underutnyttjade.

Enligt undersökningen används i genomsnitt bara sex till tolv procent av all el till servrar som faktiskt utför någon form av arbete. Resten av energin går åt till att hålla systemen i beredskap för en eventuell ökning av belastningen.

Intervjuade chefer nämner att allt handlar om att hålla systemen uppe så mycket som möjligt, inte om att driva dem energieffektivt.

- Det här är en smutsig branschhemlighet och ingen vill vara först med att erkänna problemet. Hade vi varit ett tillverkningsföretag hade vi gått omkull direkt, säger en anonym vd till New York Times.

Uppgifterna som presenterats i ett omfattande reportage bygger bland annat på besök, intervjuer och energiförbrukningsdata. Totalt har cirka 20 000 servrar i 70 datacenter undersökts, tillhörande läkemedelsföretag, myndigheter, banker och militära underleverantörer. Av drygt tre miljoner datacenter som globalt förbrukar cirka 30 gigawatt står USAs datacenter för en tredjedel eller en fjärdedel.

Google och Facebook nämns vara några av de få företag som faktiskt anpassat sina mjuk- och hårdvarulösningar för att sänka energiförbrukningen. I övrigt använder den stora massan lösningar som byggts på samma sätt sedan början av 1990-talet.

En liknande studie gjordes 2008 och dagens siffror är bara marginellt bättre, konstaterar konsultfirman McKinsey & Company som utfört undersökningen på beställning av New York Times.