En omfattande studie ska hjälpa ideella organisationer att bättre förstå hur molntjänster kan underlätta verksamheten.

I vad som anges vara den mest omfattande teknikstudien någonsin bland icke-statliga och ideella organisationer (så kallade ngo:er) har drygt 10 500 organisationer i 88 länder utfrågats av organisationen Techsoup Global. Resultaten har nu presenterats i sin helhet i rapporten 2012 Global Cloud Computer Survey.

Målet med studien har varit att bättre förstå organisationernas teknikinfrastruktur och deras syn på framtida användning av molntjänster. Studien sägs kunna ge ett bra underlag för de organisationer som överväger en flytt till molnet.

Bland resultaten ser vi att 90 procent av de tillfrågade redan använder minst en molntjänst, medan 53 procent säger sig vara på väg att flytta en betydande del av sin it till molnet inom tre års tid.

79 procent anger enklare administrering av mjuk- eller hårdvara som den största fördelen med molntjänsterna och 47 procent säger att bättre ekonomi och enkel installation är de främsta anledningarna till att välja molnet.

Sex av tio tycker däremot att bristande kunskap gör molntjänsterna svåra att utnyttja fullt ut. 49 procent anger dessutom den inledande kostnaden som ett stort hinder.

Undersökningen visar även tecken på kunskapsbristen, eftersom många använder molntjänster utan att vara medvetna om det. 24 procent av de tillfrågade anger nämligen att de använder molnbaserade webbkonferenslösningar. Vid en senare, mer specifik fråga säger dock hela 55 procent att de använder Webex, Citrix Gotomeeting, Readytalk eller Skype.

Undersökningen genomfördes i februari och mars 2012. Från Sverige deltog 154 organisationer i undersökningen och de flesta av dem tror sig ha flyttat större delen av sin it till molnet inom tre års tid.