Hadoop låter dig ta kontroll över de stora datamängderna, förutsatt att du förstår hur ramverket fungerar.

Big data är som bekant det senast modeordet i branschen och ramverket Apache Hadoop låter vanliga servrar hantera de enorma datamängderna på ett optimalt sätt.

Dock krävs en del kunskaper för att dra nytta av Hadoop på bästa sätt och för den it-expert som inte har möjlighet att gå till ett utbildningsföretag finns det gott om gratisresurser på nätet även från professionellt håll.

Hortonworks som erbjuder en Hadoop-distribution håller varje vecka ett halvtimmeslångt webinar som bland annat kan förklara hur du installerar Hadoop på serverkluster och hur olika Hadoop-baserade projekt eller komponenter fungerar.

Hadoop-distributören Cloudera har en rad olika resurser fritt tillgängliga för den som bara registrerar sig på sidan. Cloudera Essentials är ett förinspelat webinar i sex delar för den som vill lära sig mer om storskaliga datorsystem och hur Hadoop löser de problem som kan uppstå i sådana miljöer.

Den som föredrar att läsa hittar en hel del matnyttigt i Clouderas Hadoop Tutorial.

MapR är ett annat företag som erbjuder en uppsättning utbildningsvideoklipp. Här finns en introduktion till Hadoop och Mapreduce men också klipp som visar hur du skriver applikationer och hur ramverket används i större företagsmiljöer.

För den som vill ta den akademiska vägen har Big Data University flera fria webbaserade kurser i ämnet, med start på nybörjarnivå med Hadoop Fundamentals I.