Att i Google Apps exportera till Office 97-format är snart ett minne blott.

Google fortsätter att stuva om i Google Apps och nu begränsas snart organisationernas valmöjligheter när det gäller vilka format de kan exportera sina dokument till.

Från och med den 1 oktober slopar Google nämligen stödet för export till de äldre Office 97-2003-formaten med ändelserna .doc .xls och .ppt.

Ändringen gäller bara exportfunktionen, så det ska även fortsättningsvis gå att öppna äldre officedokument i Google Apps.

Det här kan innebära bekymmer och extra krångel för organisationer med en bred användarbas, i synnerhet om användarna sitter på vitt skilda system.

Användare som fortfarande använder äldre utgåvor av Office måste nämligen utföra ett extra steg för att jobba vidare med sina dokument.

Google föreslår att användarna exporterar filerna till det nyare officeformatet och därefter använda gratisverktyget Compatibility Pack från Microsoft för att kunna öppna filerna i äldre versioner av Office.